Bên lề Đại hội XIII của Đảng, Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an trả lời phỏng vấn báo chí về “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch”.

Đánh giá về tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến cho biết, Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị xác định rõ vấn đề này.

Thực tiễn từ khi Đảng ta ra đời đến nay, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Công an xử lý gần 500 trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật
Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến

Do đó, Thiếu tướng cho rằng bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Lực lượng CAND được tin tưởng, giao trọng trách “bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”, đây là nhiệm vụ, công tác trọng tâm, xuyên suốt. 

Thiếu tướng Tuyến phân tích, Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị gắn với Kết luận 53 của Ban Bí thư tạo cơ chế phối hợp đồng bộ, có hiệu quả giữa Công an các đơn vị, địa phương với Quân đội, Tuyên giáo, TT&TT góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phản bác, đẩy lùi các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Nhận định về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến cho rằng, đây là âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch, xuất hiện từ ngay khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

 

Trong giai đoạn đất nước hòa bình, thống nhất, mở cửa hội nhập, các thế lực thù địch càng gia tăng hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá với nhiều thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt.

Ông dẫn chứng, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu đã lợi dụng bối cảnh tổ chức Đại hội Đảng, chuẩn bị tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, triệt để khai thác mọi diễn biến phức tạp để tăng cường tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá, gây nhiễu loạn thông tin, gây tâm lý hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước các hoạt động phức tạp trên, lực lượng CAND đã triển khai đồng bộ các mặt công tác đấu tranh phục vụ Đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII.

Xử lý gần 500 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc, sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự; đã gọi hỏi, răn đe trên 1.000 đối tượng tung tin giả mạo.

Tổ chức xác minh, làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý ban đầu với 500 tài khoản Facebook cá nhân, nhóm, fanpage, kênh YouTube thường xuyên đăng tải thông tin sai sự thật. Tích cực tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo định hướng tuyên truyền, đảm bảo tính chủ đạo của dòng tin chính thống, khách quan, trung thực đến với quần chúng nhân dân.

Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đánh giá, kết quả đấu tranh phản bác, xử lý đã đóng góp quan trọng vào công tác bảo vệ Đảng, chế độ, giữ vững an ninh chính trị của đất nước, góp phần tạo ra một môi trường tư tưởng chính trị, dư luận xã hội tích cực, lành mạnh.

"Hơn lúc nào hết, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Thiếu tướng Tuyến nhấn mạnh.

Trần Thường - Thu Hằng

Các thế lực thù địch sử dụng công nghệ mới chống phá rất tinh vi

Các thế lực thù địch sử dụng công nghệ mới chống phá rất tinh vi

Ông Nguyễn Xuân Thắng cho hay, các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu, sử dụng những công nghệ mới chống phá đất nước một cách rất tinh vi.