Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh trao đổi với báo chí bên lề Đại hội Đảng sáng nay (27/1) về công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội lần thứ XIII.

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Công tác chuẩn bị nhân sự cho khóa XIII được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị nghiêm túc. Trong suốt khóa XII, ngay từ đầu nhiệm kỳ đã xác định công tác này là rất quan trọng, nhiệm vụ then chốt. Công tác nhân sự là then chốt của then chốt.

Vì vậy, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương luôn quan tâm đến công tác cán bộ. Hội nghị Trung ương 8 vào tháng 10/2018, Trung ương đã thành lập các tiểu ban, trong đó có tiểu ban nhân sự.

Những trường hợp đặc biệt được Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng
Ông Hầu A Lềnh trả lời báo chí sáng nay (27/1).

Ngay sau đó, Ban Chấp hành Trung ương tiến hành các quy trình công tác nhân sự. Hội nghị Trung ương 9 vào tháng 12/2018 đã tiến hành công tác quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ngay sau đó, công tác quy hoạch tiếp tục chuẩn bị, đến Hội nghị Trung ương 12, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, ban hành phương hướng công tác nhân sự của Đại hội XIII, bám sát phương hướng tác nhân sự với sự tham gia của các địa phương, Trung ương tiến hành quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đây là cơ sở rất quan trọng để lựa chọn, giới thiệu, bồi dưỡng các đồng chí dự kiến sẽ đưa vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Sau khi có phương hướng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Trung ương đã thảo luận rất nhiều lần, từng bước, hết sức thận trọng, chặt chẽ đúng quy trình trong các Hội nghị trung ương 13, 14, 15.

Có thể nói, công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII được làm chặt chẽ, kỹ lưỡng và đảm bảo quy trình. Các đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu ra Đại hội XIII cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có năng lực, uy tín.

Đối với các trường hợp đặc biệt được giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII được thực hiện như thế nào?

 

Với các trường hợp đặc biệt, nhiệm kỳ Đại hội nào cũng có. Công tác nhân sự được kế thừa kinh nghiệm của các Đại hội trước và căn cứ vào tình hình thực tiễn. Những trường hợp đặc biệt được Ban Chấp hành Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng.

Những trường hợp nào được xem xét đặc biệt để giới thiệu, thưa ông?

Các đồng chí có trong danh sách trường hợp đặc biệt chủ yếu đặc biệt về độ tuổi, còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có sức khỏe, năng lực công tác, có uy tín từ cương vị công tác của mình.

Với yêu cầu thực tế của đất nước, cần có những đồng chí tiếp tục tham gia bằng kinh nghiệm và uy tín của mình nên Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất lựa chọn giới thiệu ra Đại hội. Nếu được Đại hội tín nhiệm, bầu thì sẽ có những đồng chí có nhiều kinh nghiệm, cống hiến cho đất nước.

Số lượng nhân sự thuộc trường hợp đặc biệt là bao nhiêu?

Số lượng trường hợp đặc biệt được Ban Chấp hành Trung ương bàn bạc, thống nhất. Trong đề án nhân sự trình ra Đại hội XIII sẽ có báo cáo cụ thể.

Tại thời điểm này, số lượng cụ thể của các chức danh vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa được công bố, hiện đang nằm trong đề án và sẽ được trình Đại hội.

Ông Hầu A Lềnh cho biết, theo chương trình dự kiến, Đại hội sẽ tiến hành bàn về công tác nhân sự vào chiều ngày 28/1. Đoàn Chủ tịch sẽ báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương về dự kiến cơ cấu, đề án nhân sự.
Trên cơ sở đó, các đoàn đại biểu sẽ thảo luận. Đại hội sẽ cung cấp hồ sơ rất đầy đủ của cá nhân từng ứng viên để các đoàn đại biểu có đủ thời gian để xem xét một cách kỹ lưỡng từng nhân sự. Trên cơ sở đó, các đoàn sẽ thảo luận về cơ cấu, số lượng, thành phần và xem xét hồ sơ từng ứng viên và trên cơ sở đó để lựa chọn.
“Thời gian dành cho thảo luận về công tác nhân sự là 3 ngày, thời gian rất dài và đủ để các đại biểu có thể nghiên cứu một cách đầy đủ nhất về hồ sơ của từng ứng viên và nghiên cứu kỹ nhất về đề án nhân sự để bầu chính xác”, ông Lềnh nhấn mạnh.
Dự kiến, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vào ngày chủ nhật (31/1) và công bố kết quả vào chiều cùng ngày.
Hôm sau, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ họp phiên thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng.

Trần Thường - Thu Hằng - Phạm Hải

Vận động kiều bào đóng góp trí tuệ, tài năng, nguồn lực xây dựng đất nước

Vận động kiều bào đóng góp trí tuệ, tài năng, nguồn lực xây dựng đất nước

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương cần vận động kiều bào hướng về Tổ quốc, đóng góp trí tuệ, tài năng, nguồn lực để xây dựng đất nước.