XEM VIDEO:

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người để đưa sự nghiệp cách mạng mà Người để lại vươn tới những tầm cao mới, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Lãnh đạo và đại biểu dự Đại hội Đảng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trải qua 91 năm và 12 nhiệm kỳ Đại hội, Đảng ta luôn giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, chăm lo xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Không ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo để tiếp tục là người cấm lái vững chắc và đưa con thuyền cách mạng Việt Nam liên tục giành thắng lợi to lớn đem lại cuộc sống ngày một ấm no, hạnh phúc, cho nhân dân.

Sau lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Lãnh đạo và đại biểu dự Đại hội Đảng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

 

Sau đó, các đại biểu họp phiên trù bị tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình để bầu đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XIII.

Lãnh đạo và đại biểu dự Đại hội Đảng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo và đại biểu dự Đại hội Đảng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo và đại biểu dự Đại hội Đảng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo và đại biểu dự Đại hội Đảng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo và đại biểu dự Đại hội Đảng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo và đại biểu dự Đại hội Đảng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo và đại biểu dự Đại hội Đảng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo và đại biểu dự Đại hội Đảng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo và đại biểu dự Đại hội Đảng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo và đại biểu dự Đại hội Đảng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phạm Hải - Trần Thường - Thu Hằng

Đại hội XIII: Chỉ dấu công cuộc đổi mới lần thứ hai bắt đầu

Đại hội XIII: Chỉ dấu công cuộc đổi mới lần thứ hai bắt đầu

Đại hội Đảng lần thứ XIII chỉ dấu rằng, công cuộc đổi mới lần thứ hai bắt đầu, một Đại hội mang dấu ấn của thời kỳ mới, một bước ngoặt để Việt Nam cất cánh.