Trang tin điện tử là kênh thông tin chính thống, tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trang tin cung cấp dữ liệu, thông tin chính thống để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp cận tài liệu, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các thông tin liên quan đến Đại hội.

Khai trương Trang tin điện tử 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII'
Các đại biểu bấm nút khai trương Trang tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII".

Trang tin gồm 6 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nga; thể hiện dưới các hình thức báo chí truyền thông hiện đại, đa phương tiện.

Trong đó, phần tiếng Việt gồm 8 chuyên mục: Tin mới gồm 4 tiểu mục (Thông tin đại hội, Kết quả đại hội các cấp, Bạn bè quốc tế với Đại hội, Phong trào thi đua); Góp ý văn kiện Đại hội với 3 tiểu mục (Dự thảo văn kiện, Điểm mới trong dự thảo, Góp ý dự thảo văn kiện); Gặp gỡ đại biểu; Các kỳ đại hội với 2 tiểu mục (Từ Đại hội đến Đại hội, Tư liệu Văn kiện); Bàn tròn trực tuyến; Hỏi đáp; Truyền hình; Mutimedia.

Ngoài 8 chuyên mục nêu trên còn có hệ thống dữ liệu văn kiện có nhiều đổi mới, trình bày đẹp, được đặt ngay sau những tin mới nổi bật với 6 tiểu mục có baner riêng gồm: Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội.

Đối với 5 tiếng nước ngoài: Anh, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nga, mỗi thứ tiếng gồm 4 chuyên mục, cụ thể là: Tin tức, Văn kiện Đại hội, Con số và sự kiện, Multimedia.

Địa chỉ tin cậy để bạn đọc tiếp cận văn kiện Đại hội 

Phát biểu tại lễ khai trương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp xây dựng và đưa vào vận hành Trang tin điện tử này, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Khai trương Trang tin điện tử 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII'
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

Để Trang tin vận hành đạt hiệu quả cao, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan tập trung tuyên truyền, giới thiệu, giúp bạn đọc nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền, giới thiệu nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng, để bạn đọc hiểu đúng hơn về đường lối, quan điểm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước của Đảng ta.

 

Trang tin phải trở thành diễn đàn trao đổi, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của bạn đọc về Đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Kịp thời đăng tải ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội, các cán bộ lão thành, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, kiều bào, các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả; hoạt động của các cấp, các ngành và nhân dân cả nước chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Phát huy hiệu quả vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin chính thống, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm thất bại mọi thủ đoạn lợi dụng việc góp ý cho Đại hội để chống phá Đảng ta, Nhà nước ta, chế độ ta.

Đồng thời tiếp tục bổ sung hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin, kỹ thuật, công nghệ; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong quá trình vận hành. Trang tin phải luôn nâng cao chất lượng nội dung, hình thức hấp dẫn bạn đọc; là địa chỉ tin cậy để bạn đọc tiếp cận văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương tăng cường thời lượng tuyên truyền nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Khai trương Trang tin điện tử 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII'
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng

Cùng với đó, mở rộng các hình thức tuyên truyền, các chuyên mục, chuyên trang để thông tin sâu rộng những điểm cốt lõi, những điểm mới trong nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

“Từ ngày 15/10, đề nghị các cơ quan báo chí tập trung cao độ tuyên truyền, giới thiệu nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng với nhiều hình thức thông tin sinh động để tạo điều kiện cho nhân dân tham gia góp ý với Đảng về nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội”, ông Thưởng nhấn mạnh.

Ông cũng đề nghị khẩn trương chuẩn bị và đưa Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng vào hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra. Trung tâm cần thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, chính xác, đầy đủ trước, trong, sau Đại hội XIII của Đảng, góp phần quan trọng trong dẫn dắt, định hướng thông tin, dư luận xã hội về Đại hội XIII của Đảng.

Sau khi ra mắt Trang tin, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý cần vận hành thông suốt, không để xảy ra lỗi và sai sót về kỹ thuật, nội dung.

Đại hội XIII: Đổi mới mạnh mẽ công tác nhân sự

Đại hội XIII: Đổi mới mạnh mẽ công tác nhân sự

Với sự chỉ đạo sát sao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sự chuẩn bị nhân sự kỹ lưỡng của Đảng, Đại hội XIII sẽ là “Đại hội không chạy chức”.

Hương Quỳnh