Tại hội nghị Báo cáo viên tháng 10 và tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng 14/10, ông Lê Quang Vĩnh, Trợ lý Thường trực Ban Bí thư cho biết tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua phương hướng công tác nhân sự khóa XIII.

Sẽ công bố kết quả biểu quyết nhân sự BCH Trung ương khóa XIII tại Hội nghị 14
Ông Lê Quang Vĩnh, Trợ lý Thường trực Ban Bí thư

Theo đó, công tác nhân sự làm rất làm chặt chẽ, bài bản, khoa học, có kế thừa phương hướng nhân sự khóa trước. Trong đó, có quy định rõ độ tuổi tái cử Ủy viên Trung ương chính thức đến thời điểm Đại hội dự kiến vào đầu năm 2021 là không quá 60 tuổi; đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư là không quá 65 tuổi. 

Trường hợp đặc biệt (ngoài giới hạn tuổi quy định) do Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét quyết định trình Đại hội.

Tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương xem xét cho ý kiến việc tái cử của các Ủy viên Trung ương cả chính thức và dự khuyết và nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương. "Nói nôm na là số cũ là tái cử, số mới là đề cử, còn được bầu hay không nữa phải ra Đại hội", Trợ lý Thường trực Ban Bí thư cho hay. 

Ban Chấp hành Trung ương cũng bỏ phiếu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương tái cử và nhân sự lần đầu tham gia. Tuy nhiên, việc này còn tùy thuộc nhân sự Ban Chấp hành Trung ương nằm trong tiến trình nhân sự đã được xác định.

Theo ông Lê Quang Vĩnh, Ban Chấp hành Trung ương mới chỉ mới xem xét các trường hợp tái cử hay ứng cử tham gia lần đầu đều phải nằm trong khung tuổi, đủ tiêu chuẩn điều kiện.

Còn các nhân sự thuộc diện trường hợp đặc biệt, trên 60 tuổi đối với Ủy viên Trung ương; trên 65 tuổi đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các trường hợp đặc biệt có tham gia lần đầu hay không, có tái cử hay không như một số Bí thư Tỉnh ủy chạm giới hạn tuổi (chẳng hạn như tham gia lần đầu không quá 55, mà giờ 56) thì chưa được xem xét tại Hội nghị Trung ương 13 mà Ban Chấp hành Trung ương sẽ xem xét trong các hội nghị tiếp theo.

Về số lượng nhân sự trình ra Trung ương, các cấp ủy giới thiệu 119 nhân sự tái cử gồm cả chính thức và dự khuyết. Trong đó có một số nhân sự quá tuổi vẫn được giới thiệu. Tuy nhiên,  số nhân sự quá tuổi này Ban Chấp hành Trung ương chưa xem xét.

 

Bên cạnh đó, có 107 nhân sự được giới thiệu lần đầu tham gia Ủy viên Trung ương chính thức, 44 nhân sự được giới thiệu lần đầu tham gia Ủy viên Trung ương dự khuyết.

"Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết xem xét giới thiệu, còn kết quả biểu quyết sẽ công bố tại Hội nghị Trung ương 14", ông Vĩnh thông tin.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị và Tiểu ban nhân sự căn cứ nghị quyết của Hội nghị TƯ 13, báo cáo kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, các ý kiến đóng góp của Trung ương để tiếp tục xem xét, rà soát kỹ, bổ sung và hoàn chỉnh phương án nhân sự theo đúng quy trình công tác nhân sự.

Ông Vĩnh cho biết thêm, căn cứ vào phương hướng, quy trình nhân sự, Trung ương sẽ xem xét thông qua các phương án nhân sự tại hội nghị Trung ương tiếp theo trước khi trình Đại hội 13 dự kiến vào đầu năm 2021.

Trước đó, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 13, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, trên cơ sở phương hướng và quy trình công tác nhân sự, kết quả giới thiệu nhân sự, Trung ương đã thảo luận dân chủ, xem xét khách quan, công tâm, toàn diện về dự kiến danh sách nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII và các phương án lựa chọn; đồng thời phân tích, đánh giá, góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, bổ sung vào các báo cáo và phương án nhân sự.

Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khoá XII tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII (cả chính thức và dự khuyết).

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII tái cử khoá XIII và giới thiệu nhân sự mới lần đầu tham gia Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII. Kết quả rất tốt đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thống nhất rất cao với đề xuất của Bộ Chính trị.

Thu Hằng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việc giới thiệu nhân sự Trung ương khoá XIII rất tốt đẹp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việc giới thiệu nhân sự Trung ương khoá XIII rất tốt đẹp

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào trưa 9/10.