Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự Đại hội XIII.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự Đại hội XIII. 
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự Đại hội XIII. 
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII
Các đại biểu đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng.
Các đại biểu đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng.
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII
 
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII
Các đại biểu trao đổi trước giờ diễn ra phiên họp trù bị.
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII

Phạm Hải - Trần Thường - Thu Hằng

Lãnh đạo và đại biểu dự Đại hội Đảng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo và đại biểu dự Đại hội Đảng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước giờ khai mạc phiên trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hơn 1.500 đại biểu tham dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.