Công tác phòng chống tham nhũng được nhiều đại biểu quan tâm góp ý tại hội nghị lấy ý kiến các ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam các thời kỳ vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII vào ngày 5/11.

Đảng viên dính án hàng ngàn tỷ đồng làm dân tâm tư

GS Nguyễn Lân Dũng Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học, Giáo dục và Môi trường lưu ý, tình trạng tham nhũng, lãng phí còn xảy ra tại các công trình xây dựng. Nhân dân biết rất rõ trong việc xây dựng các quảng trường, các cổng chào, các tượng đài, công trình nào đã rót tiền vào tay những người lập dự án và triển khai dự án. Tình trạng này ai cũng thấy rõ nhưng vẫn tiếp tục xảy ra trên phạm vi cả nước.

Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Phải lấy lại tự trọng, liêm sỉ cho cán bộ đảng viên
GS Nguyễn Lân Dũng

Theo ông Nguyễn Lân Dũng, việc tổng kết công tác xây dựng và thi hành điều lệ Đảng đang thể hiện sự quyết tâm cao trong việc chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh. Nhân dân đều thấy rõ và đa số quần chúng tin yêu Đảng.  

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn đâu đó những Đảng viên liên quan đến những vụ án hàng ngàn tỷ đồng làm nhân dân tâm tư.

Nhất trí với đánh giá trong dự thảo chính trị, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định trong 5 năm qua, đất nước đã đạt được rất nhiều thành tích hầu như trên tất cả các lĩnh vực cùng sự phát triển nhanh và khá toàn diện tạo ra một dấu ấn khôi phục.

Đặc biệt là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, đạt được nhiều thành quả, đặc biệt công tác phòng, chống tham nhũng đã khôi phục niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước

Ông Nguyễn Túc nhận xét, dự thảo lần này có một số điểm mới, không chỉ xây dựng chỉnh đốn Đảng mà cả hệ thống chính trị; khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.

“Giai đoạn tới phải làm sao xây dựng tốt hơn mối quan hệ mật thiết, máu thịt giữa Đảng với dân, giữa Mặt trận với dân và giữa dân với dân. Qua những gì thể hiện ở dịch Covid-19, lũ lụt miền Trung cho thấy lòng yêu nước, đoàn kết thương yêu nhau trong dân rất lớn, văn kiện cần thể hiện rõ và nhấn mạnh điều này để phát huy sức mạnh toàn dân tộc”, ông Nguyễn Túc đề nghị

Ông Nguyễn Túc cũng đặt vấn đề, trong nhiệm kỳ tới việc xây dựng, chỉnh đốn cả hệ thống chính trị cũng phải là điều rất quan trọng để mang lại niềm tin cho dân, tránh những nhũng nhiễu, phiền hà cho dân. Bên cạnh đó, trong xây dựng Đảng phải nói thẳng, nói thật, không tránh né, như thế mới giúp cho đồng chí mình tiến bộ.

Cận kề Đại hội vẫn làm, rất nghiêm túc

Cùng mối quan tâm về công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thanh niên xung phong Vũ Trọng Kim ví von “tham nhũng, lãng phí như con đỉa 2 vòi, một vòi hút máu nhân dân, vòi kia là piston đẩy của cải của nhân dân ra sông ra biển”. 

Ông dẫn trên thế giới, mỗi năm chạy vào tay kẻ tham nhũng từ 1500 – 2000 tỷ USD. Tham nhũng sinh ra có nhiều nguyên nhân, chủ yếu là thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực và nước ta không ngoài lý do đó, vả lại còn nặng nề hơn.

 
Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Phải lấy lại tự trọng, liêm sỉ cho cán bộ đảng viên
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thanh niên xung phong Vũ Trọng Kim

“Chúng ta quyết lập lại quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; phải lấy lại gương mặt tự trọng, liêm sỉ, kỷ luật sắt cho người cán bộ, đảng viên. Mặt khác, phải kiểm soát chặt chẽ tài sản, thu nhập của họ và công khai cho nhân dân giám sát, tránh bệnh hình thức như lâu nay”, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thanh niên xung phong nói.

Ông cũng đề nghị cần thể chế hóa mạnh mẽ hơn, thực chất hơn vai trò quan trọng của Mặt trận, đoàn thể và của công dân. Đặc biệt là giám sát cán bộ, lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cơ sở.

Theo ông Kim, phản biện xã hội sẽ thành công hơn nếu được trực tiếp đối thoại với người đứng đầu tổ chức, đơn vị. Tình trạng chậm tiếp thu, chậm trả lời kiến nghị sau phản biện xã hội, hoặc trả lời không đúng trọng tâm chính là do không hiểu ý kiến nhân dân hoặc né tránh sáng kiến, kiến nghị của nhân dân.

“Khát vọng về một đất nước hùng cường thịnh vượng trong tương lai gần là có tính khả thi, và chính việc mở rộng và phát huy dân chủ sẽ cho chúng ta thấy từng bước đi đổi mới có hiệu quả, bởi sự nghiệp đó là sự nghiệp của quần chúng nhân dân”, ông Vũ Trọng Kim nói.

Ông Lê Truyền, bày tỏ phấn khởi khi vừa đọc Nghị định 130 của Chính phủ vừa ban hành ngày 30/10 về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ trong các cơ quan tổ chức, đơn vị trong đó có cơ quan Đảng.

"Nếu tập trung vào làm, quyết tâm thực hiện việc này thì phòng chống tham nhũng rất tốt. Còn cứ để như thế này nhân dân hiểu, tất cả những người có chức vụ đều có liên quan đến việc tài sản và thu nhập bất minh, không giải trình được", ông Truyền nhấn mạnh.

Ngoài ra ông cũng cho rằng, công tác phê bình và tự phê bình còn yếu. Mặc dù Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đề ra hơn 10 quy định cụ thể về chất lượng đảng viên nhưng việc tự kiểm điểm ở chi bộ, phê bình và tự phê bình để phát hiện ra các vi phạm chưa phải là không nghiêm túc.

Thực tế cho thấy, hầu hết các cán bộ cấp Trung ương quản lý trong nhiệm kỳ này bị xử lý kỷ luật đều do kênh phát hiện khác nhau nhưng từ cơ sở, từ sinh hoạt Đảng lại không có.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết, dự thảo Báo cáo Chính trị nhấn mạnh xây dựng Đảng toàn diện cả về tư tưởng, chính trị, cán bộ, đạo đức, kết hợp việc đó là xây dựng Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Ở dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và Thi hành điều lệ Đảng, các nội dung này viết rất cụ thể. Điểm mới của dự thảo lần này là không nói tăng cường, nâng cao năng lực chiến đấu của Đảng mà nói xây dựng Đảng một cách toàn diện. Thành quả vừa qua đạt được đã củng cố được niềm tin trong nhân dân, trong đó công tác xây dựng Đảng là vô cùng quan trọng. 

“Chúng ta chống tham nhũng quyết liệt, gắn với công tác kiểm tra, giám sát rất mạnh và chặt chẽ. Ngay cận kề Đại hội chúng ta vẫn làm, rất nghiêm túc. Cho nên công việc đó cần tiếp tục, không chỉ xây dựng Đảng mà nhấn mạnh xây dựng cả hệ thống chính trị”, ông Thắng nhìn nhận. 

Thu Hằng

Lấy nhân dân làm trung tâm là bản chất của kinh tế thị trường định hướng XHCN

Lấy nhân dân làm trung tâm là bản chất của kinh tế thị trường định hướng XHCN

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Lấy nhân dân làm trung tâm là bản chất của kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam.