XEM VIDEO:

VietNamNet trân trọng giới thiệu danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vừa trúng cử:

Danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
 
Danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Thu Hằng - Trần Thường - Phạm Hải - Hồng Nhì

Thiết kế: Thu Hằng - Phạm Luyện - Nguyễn Huệ

Bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào ngày mai

Bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào ngày mai

Ngày mai (31/1), Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.