Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 3 của Đại hội XIII chiều 28/1, buổi sáng, các đại biểu tiếp tục thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp. 13 đại biểu phát biểu ý kiến.

Như vậy,  từ hôm qua đến nay, đã có 36 ý kiến phát biểu tại hội trường và 788 ý kiến phát biểu tại đoàn về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII. Không khí thảo luận, phát biểu sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ.

Đại hội thông qua số lượng 200 Ủy viên Trung ương khóa XIII
Đoàn Chủ tịch tại Đại hội hôm nay.

Buổi chiều, Đại hội làm việc tại hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt đoàn chủ tịch điều hành phiên họp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là 200 người gồm: 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Sau đó, các đại biểu về thảo luận tại đoàn.

Trần Thường - Thu Hằng - Phạm Hải

Nhân sự khóa XIII và quy trình hai vòng, tám bước

Nhân sự khóa XIII và quy trình hai vòng, tám bước

Các trường hợp đặc biệt được giới thiệu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương được thực hiện theo quy trình hai vòng tám bước.