Tại Đại hội XIII, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân có tham luận về “Đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân chủ động thích ứng, phát huy hiệu quả trong bối cảnh mới”.

Trả lời báo chí trong nước và quốc tế bên lề Đại hội, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cho biết, đối ngoại của Việt Nam có đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa. Việt Nam hiện nay là một quốc gia tham gia tới gần hai chục Hiệp định thương mại tự do, có nghĩa là không gian thương mại và đầu tư của Việt Nam rất lớn.

Một quốc gia như Việt Nam có mức độ phát triển như vậy là một nỗ lực lớn để hội nhập quốc tế. 

Đại hội Đảng XIII nhận được số thư, điện mừng cao kỷ lục từ bạn bè quốc tế
Ông Hoàng Bình Quân trả lời báo chí.

Ông Quân khẳng định: "Việt Nam sẽ nỗ lực, cố gắng để thực hiện hiệu quả, có trách nhiệm, các cam kết đối với quốc tế cũng như đối với các thiết chế đa phương. Chúng ta tham gia hội nhập quốc tế với chất lượng cao hơn và làm thế nào để khai thác được sự hợp tác và sự hỗ trợ của quốc tế, của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc đổi mới tại Việt Nam".

Việt Nam đã bước vào một giai đoạn mới. Thời gian đó tạm gọi là mở rộng và giờ sang giai đoạn cao hơn là giai đoạn hiệu quả. Do đó, hợp tác quốc tế cũng phải phù hợp tình hình mới để việc hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực hơn.

 

Không gian thương mại và đầu tư được ông Hoàng Bình Quân ví như vào "hồ bơi chung, trong đó có người bơi rất giỏi, ta chưa thật giỏi, còn khó khăn nhưng không còn cách nào khác là phải nỗ lực, phát huy sức mạnh nội lực, kết hợp với phát huy hiệu quả sự hợp tác bên ngoài để phát triển".

Vì mục tiêu đến năm 2030 và đến năm 2045 nêu trong Văn kiện Đại hội là khát vọng phồn vinh của Việt Nam rất lớn, hoạt động đối ngoại là một thành tố vô cùng quan trọng để làm nên thành công đó.

Ông Quân cũng thông báo tin vui, ở Đại hội XII nhận được 253 thư, điện mừng từ các chính đảng, của nguyên thủ các nước, các tổ chức quốc tế... Đến thời điểm này, Đại hội XIII nhận được gần 350 thư điện của các chính Đảng và các nguyên thủ, các tổ chức quốc tế.

"Đến ngày cuối của Đại hội, có lẽ chúng ta sẽ nhận được trên dưới 400 thư, điện mừng. Đây là một con số kỷ lục trong tất cả các kỳ Đại hội Đảng. Điều đó cho thấy, bạn bè quốc tế rất tin cậy và dành cho Việt Nam tình cảm hữu nghị", ông đánh giá. 

Đây là sự động viên rất lớn đối với Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, điều đó cũng có nghĩa vị thế của Đảng đang từng bước được nâng cao.

Trần Thường - Thu Hằng - Phạm Hải

Công an xử lý gần 500 trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật

Công an xử lý gần 500 trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật

Bộ Công an đã xử lý gần 500 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc, sai sự thật, gây hoang mang dư luận; đã gọi hỏi, răn đe trên 1.000 đối tượng tung tin giả mạo.