Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành TƯ và địa phương. 347 đại biểu, đại diện cho trên 52.000 đảng viên của toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Chú trọng thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá

5 năm qua, kinh tế TP Cần Thơ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 7,53%/năm.

Cần Thơ, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học phát triển mạnh và được mở rộng đa ngành, đa lĩnh vực, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của TP và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đến năm 2020, TP đã hoàn thành chỉ tiêu đạt chuẩn nông thôn mới (36/36 xã và 4/4 huyện), sớm hơn một năm so với kế hoạch đề ra và đã hoàn thành xây dựng 5/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...   

Chú thích ảnh

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội. 

Theo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ TP khóa XIII nhiệm kỳ 2015-2020, 5 năm qua, Đảng bộ TP Cần Thơ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá Nghị quyết Đại hội đề ra.

Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đi đôi với chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung huy động mọi nguồn lực, kết hợp vận dụng cơ chế, chính sách của Trung ương, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông vận tải, sân bay, bến cảng.

Tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật trong công tác quản lý, điều hành kinh tế - xã hội và các lĩnh vực đời sống của nhân dân TP.

Từng bước khẳng định vai trò trung tâm Vùng ĐBSCL

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim nhấn mạnh, TP Cần Thơ là một trong 5 TP lớn trực thuộc Trung ương, nằm ở trung tâm vùng đồng bằng rộng lớn nhất của nước ta.

5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP đã đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Chú thích ảnh

Quang cảnh Lễ khai mạc Đại hội. 

Chủ tịch QH đánh giá, lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng với nhiều loại hình và giữ vai trò đầu mối, chi phối và tác động tích cực đến sự phát triển của các lĩnh vực khác.

Du lịch đang từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với tổng doanh thu ngành Du lịch bình quân tăng trên 21%/năm (gấp 2,64 lần so với đầu nhiệm kỳ). Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đến nay cả TP Cần Thơ còn 0,25% theo chuẩn đa chiều mới của Nhà nước. QPAN được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đạt nhiều kết quả quan trọng...

Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch QH ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ TP trong nhiệm kỳ vừa qua.

Những kết quả này cũng là tiền đề, là nền tảng quan trọng, tạo đà cho TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo, xứng đáng là TP trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước.

Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực nội tại

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, tự hào về những thành tích đã đạt được, nhưng đồng thời cũng phải thấy hết những khó khăn, yếu kém để tìm ra những giải pháp phù hợp, khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

 

Căn cứ Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị (khóa IX) "Về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và tình hình thực tiễn, Chủ tịch QH đề nghị Đảng bộ TP lưu ý một số vấn đề.

Chú thích ảnh

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu dự Đại hội. 

Chủ tịch QH đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội thảo luận sâu, phân tích kỹ những nguyên nhân chủ quan để tìm ra giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, nhằm tạo ra sức bật mới cho bước phát triển sắp tới của TP.

Đại hội cần tổ chức tổng kết, đánh giá những khâu đột phá của nhiệm kỳ qua; các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị khóa IX và những kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Cần Thơ.

Phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân, là TP xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ; là trung tâm của vùng trên một số lĩnh vực quan trọng.

“Cần Thơ không nhất thiết phải đứng đầu tất cả các lĩnh vực nhưng về mặt tổng thể, Cần Thơ không thể đi chậm hơn, phát triển kém hơn các tỉnh trong vùng, đồng thời Cần Thơ cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực nội tại để phát triển những ngành, lĩnh vực tạo sức lan tỏa, dẫn dắt cả vùng, thúc đẩy sự liên kết trong vùng”, Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Chủ tịch QH gợi mở, Cần Thơ cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý vùng; phát huy tiềm năng, lợi thế và tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng. Đây là một chủ trương lớn của TƯ và trên quan điểm này, cần phải xác định rõ vai trò, vị trí của TP Cần Thơ trong vùng ĐBSCL.

Cần Thơ đẩy mạnh phối hợp, gắn kết, nhất là trong xúc tiến đầu tư và thương mại, huy động và phân bổ nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đào tạo, thu hút, tạo việc làm; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ....

Cần Thơ cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai và tài nguyên; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là một trong những vấn đề cấp bách đối với cả nước nói chung.

Coi biến đổi khí hậu vừa là thách thức, vừa là cơ hội để TP thể hiện vai trò trung tâm vùng, dẫn dắt và có tác động lan tỏa tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương khác trong vùng.

Để có cơ sở định hướng cho phát triển, theo Chủ tịch QH, Cần Thơ cần sớm hoàn thành việc xây dựng, triển khai có hiệu quả Quy hoạch TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch của TP Cần Thơ phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch Vùng ĐBSCL.

Chủ tịch QH cho rằng, phát triển nhanh và bền vững TP Cần Thơ trên cơ sở phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, cung cấp đầu vào, đầu ra cho chuỗi giá trị hàng hóa và dịch vụ của toàn vùng. Xác định công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản là mũi nhọn của ngành công nghiệp.

Cần Thơ không chỉ là một cực tăng trưởng của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, mà còn đóng vai trò kết nối nước ta với các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng.

Chủ tịch QH nêu bật tầm quan trọng của việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ công bằng, xã hội...

Cần Thơ cần tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, nhất là công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của địa phương và của doanh nghiệp …

Tại Đại hội, Chủ tịch QH nhấn mạnh, Cần Thơ cần kết hợp chặt chẽ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. Tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, trong mọi chủ trương, công việc phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nghị quyết của TƯ, nhất là các nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Chủ tịch QH đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thận trọng và sáng suốt lựa chọn (lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng chỗ) bầu ra BCH Đảng bộ khóa mới...

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ kéo dài đến ngày 25/9.

Theo TTXVN

Nhốt quyền lực trong lồng cơ chế với bài toán nhân sự khóa XIII

Nhốt quyền lực trong lồng cơ chế với bài toán nhân sự khóa XIII

“Phải nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế” là vấn đề được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc đi nhắc lại trong nhiều bài phát biểu của mình.