Tọa đàm trực tuyến “Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” do báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức hôm nay (19/10), GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, ngày mai (20/10) dự thảo văn kiện Đại hội XIII sẽ được công bố để chính thức xin ý kiến rộng rãi của Nhân dân.

Không tô hồng, cũng không tô đen

“Quá trình xây dựng nghị quyết của Đại hội, các văn kiện Đại hội XIII từ đầu đến cuối đều tôn trọng nguyên tắc lắng nghe, tiếp thu, xin ý kiến, sáng kiến, nguyện vọng của nhân dân. Suy cho cùng, đường lối của Đảng chỉ có ý nghĩa khi được quần chúng nhân dân ủng hộ, biến đường lối thành hiện thực”, ông Phú nhấn mạnh.

Theo ông Phú, những điểm nhấn, điểm mới trong dự thảo văn kiện lần này là sản phẩm đòi hỏi của khách quan. Thời cuộc thay đổi rất nhanh, đặt ra rất nhiều vấn đề mới phải tiếp cận để tồn tại, phát triển nếu không muốn tụt hậu.

Chủ đề của Đại hội XIII: “Khát vọng, Phát triển, Đổi mới, Sáng tạo”
GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

“Rất mong khi dự thảo văn kiện được ban hành, nhân dân, các nhà khoa học đóng góp thêm những cái mới đã đúng chưa, đã phù hợp chưa cần phải bổ sung, điều chỉnh gì”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nói.

Ngoài ra, ông Phú cũng lưu ý, cần đánh giá thật sự khách quan, đất nước sau 5 năm và 35 năm đổi mới cái gì được, cái gì chưa được. 

“Ở đây chúng ta không tô hồng, vì tô hồng dẫn đến chủ quan; cũng không tô đen vì tô đen dẫn đến bi quan, chán nản. Bây giờ chúng ta cần khơi dậy khát vọng, tạo niềm tin, một niềm tin tỉnh táo, không xuôi chiều, không tự mãn, không chủ quan, không bằng lòng với những gì đã có mà là tin một cách khoa học, tỉnh táo nhận biết những gì đang yếu kém cần phải khắc phục”, GS.TS Phùng Hữu Phú lưu ý.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bày tỏ mong muốn, đánh giá một cách thật khách quan, thật tỉnh táo tình hình đất nước. Từ đó rút ra những bài học, đặc biệt trong Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội đã đúng chưa, còn chỗ nào phải bổ sung thấm thía hơn, day dứt hơn, cần phải rút kinh nghiệm.

Ngoài ra, ông Phú cũng mong nhân dân, các nhà khoa học đóng góp ý kiến xem mục tiêu hợp lý chưa, có ảo tưởng không? “Rất mong chúng ta xác định được mục tiêu thật chuẩn xác để cố gắng không lặp lại thiếu sót là nhiều lần đưa ra mục tiêu nhưng kiểm điểm lại thấy có nhiều mục tiêu chưa đạt được”, ông Phú nói.

Qua góp ý của toàn dân sẽ tạo ra sự thống nhất cao trong Đảng, trong dân, bởi có thống nhất, chúng ta mới có thể làm được.

“Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhiều lần nói, rất hy vọng đợt lấy ý kiến của nhân dân lần này thật sự một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nhân dân ta đóng góp tâm huyết, trí tuệ để xây dựng đất nước. Ý kiến đóng góp của nhân dân sẽ có ý nghĩa quyết định quan trọng, đảm bảo chất lượng của Đại hội sắp tới”, ông Phú nói.

Còn về chủ đề Đại hội XIII, theo ông Phú đó là 8 chữ: “Khát vọng, Phát triển, Đổi mới, Sáng tạo”. 

Muốn đổi mới phải sáng tạo; muốn phát triển phải đổi mới

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, mỗi Đại hội đều có một "từ khóa".

 

Đại hội VI là “ Đổi mới”, Đại hội VII từ khóa là “Cương lĩnh 1991”, Đại hội VIII từ khóa là “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Vậy Đại hội XIII từ khóa là gì, ông Thông cho rằng đó là 6 chữ: “Thể chế - Sáng tạo - Khát vọng”.

Chủ đề của Đại hội XIII: “Khát vọng, Phát triển, Đổi mới, Sáng tạo”
PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

PGS.TS Nguyễn Viết Thông phân tích, ngay nhiệm vụ đột phá đầu tiên nói là phải hoàn thiện thể chế, trong đó trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường. Dự thảo văn kiện lần này nói rất rõ về hoàn thiện thể chế ở tất cả lĩnh vực. Nếu trước đây chỉ nói là thể chế kinh tế thị trường thì lần này, có cả thể chính trị, thể chế văn hóa xã hội. Đó là sự sáng tạo.

Còn từ "Sáng tạo", theo ông Thông, một trong 5 thành tố trong phương châm Đại hội XIII chính là “sáng tạo”.

“Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nếu không sáng tạo không thể phát triển được. Muốn đổi mới phải sáng tạo; muốn phát triển phải đổi mới, sáng tạo”, ông Thông nhấn mạnh.
 
Còn thành tố "khát vọng" được thể hiện ngay trong chủ đề, tư tưởng xuyên suốt của văn kiện, kể cả nhiệm vụ trọng tâm đều nói rõ “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước”.

“Như vậy, nếu như tìm từ khóa ngắn gọn, theo thiển nghĩ của tôi, nằm trong 6 chữ: Thể chế - Sáng tạo - Khát vọng”, ông Thông đúc kết.  

TS Cao Viết Sinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, “cán bộ là nguồn gốc của mọi thành công”.  Cho nên trong phương hướng, nhiệm vụ của văn kiện Đại hội XIII đề cập tới yếu tố đột phá về nguồn nhân lực, trong đó có nguồn nhân lực của cán bộ quản lý, lãnh đạo là rất quan trọng.

“Tôi rất đồng tình với quan điểm này, đặc biệt tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược để đạt được phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ được giao. Tôi cho đấy điều rất quan trọng”, Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói.

Chủ đề của Đại hội XIII: “Khát vọng, Phát triển, Đổi mới, Sáng tạo”
TS Cao Viết Sinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vì vậy, ông Sinh cho rằng cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu dám chịu trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo.

“Lâu nay rất nhiều người hay chùn bước chưa dám nghĩ, dám làm, dám sáng tạo, cho nên lần này đặt mục tiêu này vào dự thảo văn kiện Đại hội là vô cùng thiết thực. Đáng chú ý, trong văn kiện cũng đưa ra các cơ chế để tạo áp lực cho cán bộ dám làm, dám vì công việc, vì dân.

Cùng với đó cũng đưa ra việc cần có cơ chế để bảo vệ cán bộ tốt, cán bộ vì việc chung chứ không phải vì cá nhân của mình”, TS Cao Viết Sinh cho rằng điều này sẽ tạo tiền đề rất tốt cho cán bộ trong thời gian tới, sẽ làm hết mình, vì nhân dân phục vụ.

Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cũng chỉ ra điểm mới của Đại hội XIII là có một báo cáo riêng về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ khóa XII.

"Hồn cốt của báo cáo Chính trị - báo cáo trung tâm của Đại hội là 10 nhiệm vụ về xây dựng đảng. Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Trung ương quyết định tại Đại hội XIII, ngoài báo cáo trung tâm, có báo cáo chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng", ông Nguyễn Viết Thông lý giải, điều này thể hiện Đại hội XIII đặt đúng vai trò công tác xây dựng Đảng là then chốt. 

Thu Hằng

Điều đặc biệt ở 6 nữ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa trúng cử

Điều đặc biệt ở 6 nữ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa trúng cử

Trong 6 nữ Bí thư Tỉnh ủy vừa được bầu tại Đại hội Đảng bộ các tỉnh có 5 người tái cử và là Ủy viên Trung ương khóa XII; 4 nữ Bí thư không là người địa phương.