Chi tiết tiểu sử tân Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh
 

Trần Thường - Thu Hằng - Thiết kế: Phạm Luyện

Quá trình công tác của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

Quá trình công tác của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

Sau khi tái cử Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng được phân công nhiệm vụ mới, giữ cương vị Thường trực Ban Bí thư.