Danh sách 61 Ủy viên Trung ương khóa XIII lần đầu trúng cử:

 

Thu Hằng - Trần Thường - Hồng Nhì

Quê quán của 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Quê quán của 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Danh sách 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vừa được công bố. Mời quý bạn độc giả xem chi tiết quê quán của 200 ủy viên Trung ương khóa XIII.