5 ủy viên Trung ương được bầu  vào Ban Bí thư tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

Ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

 

Ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 thành viên; ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Trần Thường - Thu Hằng

18 ủy viên Bộ Chính trị vừa đắc cử khóa mới

18 ủy viên Bộ Chính trị vừa đắc cử khóa mới

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII gồm: 8 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII tái cử; 7 ủy viên Ban Bí thư khóa XII được bầu; 3 ủy viên Bộ Chính trị trúng cử lần đầu.