Ban Tổ chức Trung ương cho biết, đến ngày 18/10 đã có 50/67 (74,62%) đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó, sớm nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam (diễn ra trong 3 ngày 20, 21 và 22/9).

Có 48/50 đại hội tiến hành đủ 4 nội dung; Đại hội Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an chỉ tiến hành 3 nội dung theo quy định. Các đảng bộ còn lại đã có kế hoạch tổ chức đại hội trong cuối tháng 10 này theo đúng yêu cầu tiến độ tại Chỉ thị 35. Trong đó, tỉnh Thừa Thiên Huế do tình hình bão lũ phức tạp nên Đảng bộ đã báo cáo Bộ Chính trị đề nghị tạm hoãn đại hội nhưng vẫn phấn đấu hoàn thành trong tháng này.

17 Bí thư Tỉnh ủy trúng cử lần đầu

Về công tác nhân sự, Ban Tổ chức Trung ương nhận định, nhìn chung đã được các cấp uỷ trực thuộc Trung ương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, có chất lượng, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình 5 bước, cơ bản bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nên được đại biểu biểu thống nhất cao.

22 Bí thư Tỉnh ủy không là người địa phương
Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan là một trong nữ Bí thư Tỉnh ủy không là người địa phương

Việc bầu cử tại đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định. Kết quả bầu cử cơ bản theo đúng phương án nhân sự; các nhân sự trúng cử đều có tỉ lệ phiếu bầu cao, nhiều người trúng cử các chức danh chủ chốt đạt tuyệt đối 100%.  

Tổng số Bí thư Tỉnh ủy bầu được là 48 người. Trong đó, số Bí thư tái cử 31 (64,58%); tham gia lần đầu 17 (35,42%); cán bộ nữ 6 (12,5%); cán bộ người dân tộc thiểu số 3 (Gia Lai, Tuyên Quang, Sóc Trăng) (6,25%).

Có 22 bí thư không là người địa phương (45,83%). Có 2 đảng bộ (TP.HCM, Điện Biên) thực hiện việc phân công, chỉ định của Bộ Chính trị về nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thưởng vụ và giới thiệu để bầu bí thư tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, 2 Bí thư mới đều trúng cử với tỷ lệ phiếu 100%. 

Tổng số cấp uỷ viên khoá mới đã được bầu là 2.468 người, trong đó, có 798 người tham gia lần đầu, đạt 32,33%. Độ tuổi bình quân của cấp ủy là 48,89. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy ở nhiều nơi đạt, vượt mục tiêu đề ra.

Có 400 cấp ủy viên là nữ (16,20%), trong đó, có 27 đảng bộ đạt tỷ lệ trên 15%, tỉnh Tuyên Quang đạt tỷ lệ cao nhất 29,17%.

Có 167 nhân sự cấp ủy viên dưới 40 tuổi (6,76%), trong đó, có 9 đảng bộ gồm: Bắc Ninh, Yên Bái, Sơn La, Lào Cai, Điện Biên, Kon Tum, TP.HCM, Bình Phước, Bến Tre đạt từ 10% trở lên, TP.HCM đạt tỷ lệ cao nhất 23%.

 

Có 273 nhân sự cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 11,06%, trong đó, Hoà Bình đạt tỷ lệ cao nhất 69%. Trình độ cấp ủy viên được nâng lên so với nhiệm kỳ trước, cụ thể có 1.372 thạc sỹ (55,59%), 211 tiến sỹ (8,54%), 14 phó giáo sư (0,56%), 3 giáo sư (0,12%).

Tổng số ủy viên Ban Thường vụ bầu được là 704 người; trong đó, tham gia lần đầu 220 (31,25%); cán bộ nữ 94 (13,35%), riêng tỉnh Bình Phước đạt 40%; cán bộ dưới 40 tuổi 7 (1%); cán bộ người dân tộc thiểu số 78 (11,07%).

Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia Ban Thường vụ còn thấp

Một số ít trường hợp ứng cử, đề cử ngoài danh sách do cấp ủy nhiệm kỳ trước chuẩn bị nhưng đều không trúng cử. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, các ứng viên trong danh sách bầu Ban Chấp hành đều tự ứng cử tại Đại hội.

Trong 50 đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành, có 7 đại hội chủ động bầu thiếu 11 ủy viên Ban Chấp hành; 17 đại hội chủ động bầu thiếu 24 ủy viên Ban Thường vụ để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn công tác nhân sự.

Một số đại hội (Hà Nội, Sóc Trăng...) tiến hành bầu thêm để bầu đủ số lượng ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ theo quy định. 50 đại hội đã bầu ra 969 đại biểu chính thức và 93 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Việc bầu cử đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng được thực hiện đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu ngành, lĩnh vực, độ tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo; cơ bản là những người tiêu biểu của đảng bộ.  

Tuy nhiên, Ban Tổ chức Trung ương đánh giá, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia một số Ban Chấp hành đảng bộ chưa đạt yêu cầu của Chỉ thị 35. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia Ban Thường vụ còn thấp. Còn có 19 trường hợp tại 14 đảng bộ giới thiệu tái cử Ban Chấp hành, 2 trường hợp giới thiệu tái cử Ban Thường vụ nhưng không trúng cử. Còn có phiếu bầu không hợp lệ. Có nhân sự trúng cử Ban Thường vụ nhưng không đúng cơ cấu, sau đại hội phải sắp xếp lại. 

Theo Ban Tổ chức Trung ương, 50 đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức đại hội đều bám sát sự lãnh đạo, các quy định, hướng dẫn của Trung ương; công tác chỉ đạo, điều hành đại hội nghiêm túc, trang trọng, đúng quy định và tiết kiệm; những vấn đề phát sinh được xử lý kịp thời, hiệu quả. 

Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH về cơ bản được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, tiếp thu tối đa các góp ý của Bộ Chính trị. Điểm mới trong công tác chuẩn bị và hoàn thiện văn kiện nhiệm kỳ này là đã chú trọng nhiều hơn đến công tác xây dựng Đảng...

Việc gợi ý thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi được chú trọng nên chất lượng tham luận tại các tổ và hội trường được nâng lên. Không khí thảo luận ở nhiều đại hội dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn, có tính xây dựng, chiến đấu và trách nhiệm, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội và văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng như các đảng bộ: Quân đội, Yên Bái, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đăk Lăk, Kon Tum, Bình Định...

Nhiều đại hội đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, hướng về miền Trung ruột thịt thân yêu, bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc, tình cảm cao đẹp của mình đến với đồng bào miền Trung đang phải hứng chịu thiên tai do bão, lũ gây ra.

Nhìn chung, việc tổ chức thành công 50 đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện trọng đại của các địa phương, cơ quan, đơn vị, đã tạo ra khí thế mới, vận hội mới và góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Thu Hằng

Điều đặc biệt ở 6 nữ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa trúng cử

Điều đặc biệt ở 6 nữ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa trúng cử

Trong 6 nữ Bí thư Tỉnh ủy vừa được bầu tại Đại hội Đảng bộ các tỉnh có 5 người tái cử và là Ủy viên Trung ương khóa XII; 4 nữ Bí thư không là người địa phương.