Đại đoàn kết

Gìn giữ và phát huy truyền thống đẹp trong gia đình Việt

icon
Bộ VHTTDL vừa ban hành kế hoạch tổng kết thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” được ban hành từ tháng 10/2018. Đây là lần đầu tiên những quy tắc ứng xử trong gia đình hiện đại được ban hành và triển khai thực hiện.
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị