Covid-19

Diễn biến

Không có giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1, người dân phải làm gì?

icon
Nhiều người dân đến hạn tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2 nhưng gặp khó khăn vì thất lạc giấy xác nhận mũi 1. Khi đó, địa phương sẽ hướng dẫn và điểm tiêm chịu trách nhiệm cập nhật thông tin.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị