A.B(Theo WSJ)

Amazon, Apple đối mặt sức cạnh tranh từ các thương hiệu Trung Quốc

Amazon, Apple đối mặt sức cạnh tranh từ các thương hiệu Trung Quốc

Bên cạnh các thương hiệu giá trị nhất thế giới như Amazon, Apple và Google thì các thương hiệu đến từ Trung Quốc cũng đang vươn lên một cách mạnh mẽ