A.B(Theo Bloomberg)

Startup Metaverse của người Việt nhận vốn đầu tư khủng triệu USD

Startup Metaverse của người Việt nhận vốn đầu tư khủng triệu USD

Các dự án startup của người Việt theo xu hướng Metaverse liên tục xuất hiện thời gian gần đây và thu hút dòng vốn đầu tư từ thị trường quốc tế.