M.B(Theo CNBC)

Lý do xe điện sẽ thống lĩnh, dự báo "cái chết" của ô tô đốt trong

Lý do xe điện sẽ thống lĩnh, dự báo "cái chết" của ô tô đốt trong

Những lợi thế của xe điện, cùng với việc hạn chế tác động xấu đến môi trường dự báo "cái chết" của ô tô đốt trong không còn xa.