A.B(Theo Wall Street Journal)

Khách sạn vũ trụ sắp đi vào hoạt động

Khách sạn vũ trụ sắp đi vào hoạt động

Trạm vũ trụ Voyager do công ty OAC (Mỹ) phát triển theo kiểu khách sạn thương mại với đầy đủ tiện nghi và có sức chứa 400 hành khách.