A.B(Theo Bloomberg)

Người có khả năng kỳ lạ "quyền lực" nhất NASA

Người có khả năng kỳ lạ "quyền lực" nhất NASA

Ở NASA, mọi thứ trước khi được đưa lên tàu vũ trụ phải thông qua sự kiểm duyệt của "người đặc biệt" này. Nếu không, cả sứ mệnh bay đều có thể bị hủy hoại.