Who deleted me? - một công cụ dưới dạng tiện ích mở rộng trên trình duyệt Googe Chrome, FireFox và ứng dụng Android, iOS sẽ giúp cho bạn có thể kiểm tra được ai đã hủy kết bạn với mình trên Facebook.

'Soi' xem ai đã unfriend bạn trên Facebook

Việc biết ai đã unfriend với mình trên Facebook thực sự không vui vẻ gì, thế nhưng tính "tò mò" vẫn làm chúng ta khó lòng kìm hãm được sự hiếu kỳ của mình.

Nếu như trước đây, bạn phải tự tay kiểm tra từng người trong danh sách bạn bè để biết được họ có hủy kết bạn với mình hay không thì giờ đây đã có một công cụ tự động phục vụ cho việc này mang tên "Who deleted me?

Ứng dụng hoạt động trên phương thức:

1 - Sao lưu tất cả danh sách bạn bè trên Facebook của bạn lần đầu sử dụng.

2 - So sánh, đối chiếu với mỗi lần bạn truy cập Facebook.

3 - Lọc ra kết quả và thông báo tới bạn.

"Who deleted me?" chỉ yêu cầu quyền đọc danh sách bạn bè của bạn trên Facebook, công cụ này an toàn và không khiến người dùng phải lo ngại về quyền riêng tư cũng như những băn khoăn về vấn đề bảo mật.

Bên cạnh việc kiểm tra ai đã hủy kết bạn với mình, người dùng cũng có thể theo dõi được những người mà họ đã chủ động hủy kết bạn hay những người đang khóa tài khoản cá nhân của họ trên Facebook. Công cụ hoạt động ổn định và đưa ra kết quả rất nhanh chóng.

Để cài đặt và sử dụng, các bạn có thể truy cập vào website 

Link ứng dụng Android và trên iOS