Kiều Oanh(Theo Engadget)

Đã sản xuất được loại sợi tơ đặc biệt dẻo dai hơn thép

Đã sản xuất được loại sợi tơ đặc biệt dẻo dai hơn thép

 Dù có chất lượng rất cao tuy nhiên việc sản xuất ra loại tơ này không hề dễ. Một kết quả đột phá DNA tại Đức đang mở ra hi vọng sản xuất sợi tơ nhện.