A.B(Theo Bloomberg)

Thiết kế tinh vi của robot tìm kiếm sự sống trên Sao Hỏa

Thiết kế tinh vi của robot tìm kiếm sự sống trên Sao Hỏa

Robot mới của NASA có trọng trách mạng mẫu vật của Sao Hỏa về Trái Đất. Để thực hiện được điều này, robot được thiết kế vô cùng tinh vi.