Đinh Tuấn(Nguồn IIT)

Thế hệ robot tiếp theo sẽ 'chiếm đoạt' việc làm của người lao động?

Thế hệ robot tiếp theo sẽ 'chiếm đoạt' việc làm của người lao động?

Hàng trăm triệu việc làm bị ảnh hưởng. Hàng nghìn tỷ USD của cải được tạo ra. Thế hệ robot công nghiệp tiếp theo có những khả năng gì và chúng là bạn hay là kẻ thù với những người lao động tay nghề thấp?