Hải Nguyên - Đinh Tuấn

Bộ đồ của NASA hơn 4,6 nghìn tỷ được trang bị những gì?

Bộ đồ của NASA hơn 4,6 nghìn tỷ được trang bị những gì?

Những bộ đồ bảo hộ không gian của NASA đã hết hạn sử dụng quá lâu khiến các phi hành gia khi thực hiện nhiệm vụ ngoài không gian gặp nguy hiểm. Vậy bộ đồ mới của NASA có gì với mức giá 200 triệu USD (khoảng 4,6 nghìn tỷ đồng)?