Kiều Oanh (Theo Tech Insider)

Xem dây chuyền robot trong nhà kho hiện đại nhất thế giới

Xem dây chuyền robot trong nhà kho hiện đại nhất thế giới

Trung tâm phân phối rộng hơn 34.374m2 này ít có sự xuất hiện của con người, thay vào đó là dây chuyền robot hiện đại ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý công việc.