K.O. - H.N. (tổng hợp)

Taxi bay thử nghiệm đầu tiên ở châu Âu: Tốc độ 150 km/h

Taxi bay thử nghiệm đầu tiên ở châu Âu: Tốc độ 150 km/h

Chiếc taxi bay không người lái đầu tiên tại châu Âu vừa được thử nghiệm thành công với tốc độ bay 150 km/h và hành trình bay kéo dài khoảng nửa giờ.