Kiều Oanh(Theo BBC)

Google, Amazon... thiết kế drone 'khổng lồ', tham vọng chiếm thị trường nghìn tỷ USD

Google, Amazon... thiết kế drone 'khổng lồ', tham vọng chiếm thị trường nghìn tỷ USD

Các công ty lớn như Google, Amazon, UPS đang đẩy mạnh kế hoạch phát triển giao hàng bằng thiết bị bay không người lái 'khổng lồ', bay cao hơn, bay xa hơn drone thông thường.