Kiều Oanh, Trần Duy(Theo The Verge)

Xem dàn robot bảo trì tàu siêu tốc của Thượng Hải

Xem dàn robot bảo trì tàu siêu tốc của Thượng Hải

Với sự hỗ trợ của robot, hãng bảo trì tàu siêu tốc có thể tăng tiến độ công việc lên gần gấp 3 lần và con người cũng không phải trực tiếp tham gia vào các công việc nguy hiểm.