Kiều Oanh(theo Engadget)

Cách lấy 'vàng nhựa' từ những núi rác thải khổng lồ

Cách lấy 'vàng nhựa' từ những núi rác thải khổng lồ

Lấy 'vàng nhựa' từ rác thải được coi là một 'nhiệm vụ bất khả thi', nhưng công nghệ được nghiên cứu bởi IBM đã cho phép khai thác nguồn tài nguyên này.