A.B (Theo CNBC)

Nỗi ám ảnh tắc đường "ma" sẽ sớm biến mất nhờ công nghệ này

Nỗi ám ảnh tắc đường "ma" sẽ sớm biến mất nhờ công nghệ này

Tắc đường "ma" là một trong những loại tắc đường phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, hiện tượng này có thể sớm biến mất nhờ ứng dụng công nghệ tiên tiến.