Kiều Oanh(Theo Bloomberg)

Sắp có pin khổng lồ cung cấp điện cho cả một thành phố

Sắp có pin khổng lồ cung cấp điện cho cả một thành phố

Để xử lý vấn đề điện bền vững với công nghệ xanh, các nhà khoa học đã nghiên cứu để có thể cho ra đời loại pin có thể cấp điện cho cả thành phố.