A.B(Theo Vision)

Công ty của Elon Musk đã thâu tóm "vũ khí" năng lượng trọng yếu

Công ty của Elon Musk đã thâu tóm "vũ khí" năng lượng trọng yếu

Lưu trữ năng lượng đã xuất hiện từ rất lâu, trong đó, pin lithium ion được coi là loại mang lại hiệu quả cao nhất. Tesla của Elon Musk đã “thâu tóm” lĩnh vực trọng yếu này như thế nào?