M.B(Theo Wall Street Journal)

Lộ mức giá "khủng" của TikTok trong thương vụ với Oracle và Walmart

Lộ mức giá "khủng" của TikTok trong thương vụ với Oracle và Walmart

ByteDance, công ty mẹ của TikTok đã đưa ra mức giá gây "sốc" trong thương vụ đàm phán với Oracle, Walmart.