Đinh Tuấn(theo TheVerge, BostonDynamics)

Nhà thờ Đức Bà Paris có thể ‘tái sinh’ nhờ công nghệ kỳ diệu này

Nhà thờ Đức Bà Paris có thể ‘tái sinh’ nhờ công nghệ kỳ diệu này

Sự phát triển của công nghệ đã giúp thắp lên hi vọng phục dựng hoàn toàn Nhà thờ Đức Bà Paris sau thảm họa cháy vừa qua.