A.B(Theo CNBC)

"Nước cờ" mạo hiểm cho Tesla, Elon Musk khiến đối thủ choáng

"Nước cờ" mạo hiểm cho Tesla, Elon Musk khiến đối thủ choáng

Không chỉ đặt tâm huyết vào hành trình đưa nền văn minh lên sao Hoả, Elon Musk cũng không ngừng tìm kiếm những phương thức thông minh mới, giúp Tesla cũng như xe điện phổ biến nhanh hơn nữa.