A.B(Theo Tech Vision)

Miếng bánh xe tự hành béo bở: Các 'ông lớn' hụt hơi?

Miếng bánh xe tự hành béo bở: Các 'ông lớn' hụt hơi?

Xe tự lái là một lĩnh vực công nghệ đầy thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại. Cuộc đua đang nổi lên những cái tên không mấy tên tuổi, trong khi các "ông lớn" không chắc chiếm thế thượng phong.