Có nhiều lý do giải thích vì sao bạn nên thường xuyên xóa dữ liệu do iOS lưu trữ. Ngoài việc những dữ liệu này chiếm dụng khá nhiều không gian lưu trữ trên thiết bị, chúng còn có thể được sử dụng để theo dõi (track) bạn. Các trang web lưu dữ liệu cookie để có thể biết khi nào bạn sẽ quay lại. Mặc dù chúng có thể giúp bạn giữ trạng thái đăng nhập và lưu lại các tùy chọn, nhưng không phải ai cũng thích chúng.

thủ thuật iPhone,thủ thuật iPad

Nếu bạn muốn chắc chắn không một trang web nào có thể theo dõi bạn, bạn chỉ cần xóa tất cả thông tin chúng đã lưu vào thiết bị. Bên cạnh đó, nếu thiết bị sắp hết dung lượng, thao tác này sẽ giải phóng một lượng không gian đáng kể.

Cách xem và xóa dữ liệu duyệt web

Để bắt đầu, bạn mở ứng dụng Settings (Cài đặt). Tiếp theo, bạn chọn Safari.

thủ thuật iPhone,thủ thuật iPad

Bây giờ, bạn cuộn xuống dưới cùng của màn hình và chọn Advanced (Nâng cao).

thủ thuật iPhone,thủ thuật iPad
 

Kế đến, bạn chọn tùy chọn Website data (Dữ liệu trang web) ở trên cùng của màn hình.

thủ thuật iPhone,thủ thuật iPad

Màn hình sau đó sẽ hiển thị các trang web bạn truy cập nhiều nhất. Nếu bạn muốn xem tất cả chúng, hãy chọn Show all sites (Hiển thị tất cả trang web). Để xóa tất cả dữ liệu của tất cả các trang web, bạn bấm nút Remove all website data (Xóa tất cả dữ liệu trang web).

thủ thuật iPhone,thủ thuật iPad

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn xóa dữ liệu của một vài trang web nhất định nào đó, bạn chỉ cần vuốt sang trái trên trang web đó và bấm nút Delete (Xóa).

thủ thuật iPhone,thủ thuật iPad

Ca Tiếu(theo How-To Geek)

Cựu nhân viên Apple tiết lộ cách đóng nhiều tab cùng lúc trên Safari

Cựu nhân viên Apple tiết lộ cách đóng nhiều tab cùng lúc trên Safari

Bạn có thể đóng nhiều thẻ (tab) cùng lúc trên ứng dụng Safari của iPhone, iPad. Thủ thuật này do các cựu nhân viên của Apple là Maxwell và Dave Mark chia sẻ.