Đầu tiên, bạn cần bật tùy chọn cho phép Touch ID mở khóa iPhone. Để thực hiện, bạn truy cập vào Settings (Cài đặt) > Touch ID & Passcode (Touch ID & Mật mã) > bật công tắc iPhone Unlock (Mở khóa iPhone).

Cách mở khóa iPhone SE 2020 không cần bấm nút Home

Tiếp theo, bạn làm theo các bước hướng dẫn sau để mở khóa iPhone SE 2020 không cần nhấn nút Home.

Bước 1: Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) trên iPhone SE 2020.

Bước 2: Chọn Accessibility (Trợ năng).

Bước 3: Chọn Home Button (Nút Home) trong phần Physical and Motor preferences (Thể chất và vận động).

 

Bước 4: Bật công tắc Rest Finger to Open (Giữ ngón tay để mở).

Cách mở khóa iPhone SE 2020 không cần bấm nút Home

Kể từ bây giờ trở đi, bạn chỉ cần đặt ngón tay lên Touch ID để mở khóa iPhone, không cần nhấn nút Home như trước đây.

Cách mở khóa iPhone SE 2020 không cần bấm nút Home

Ca Tiếu(theo Gadget hacks)

Cách mở các tùy chọn thông báo trên iPhone SE 2020

Cách mở các tùy chọn thông báo trên iPhone SE 2020

Khác với các dòng iPhone trước đây, iPhone SE 2020 không hỗ trợ Haptic Touch (hay 3D Touch) với thông báo.