Điều này có nghĩa, bạn không thể nhấn mạnh (hard press) hay nhấn và giữ (long press) lên thông báo để xem chi tiết và mở các tùy chọn như lưu trữ email hay trả lời tin nhắn. May thay, bạn vẫn còn cách khác để thực hiện việc này, đó là sử dụng cử chỉ vuốt.

Cách mở các tùy chọn thông báo trên iPhone SE 2020
Cách mở các tùy chọn thông báo trên iPhone SE 2020

Đầu tiên, bạn vuốt xuống dưới từ cạnh trên cùng của màn hình iPhone SE 2020 để mở trung tâm thông báo.

Cách mở các tùy chọn thông báo trên iPhone SE 2020

Bây giờ, thay vì nhấn mạnh hay nhấn và giữ, bạn hãy vuốt sang trái lên thông báo.

Cách mở các tùy chọn thông báo trên iPhone SE 2020

Tiếp theo, bạn bấm nút View (Xem) để xem chi tiết, đồng thời mở các tùy chọn.

 
Cách mở các tùy chọn thông báo trên iPhone SE 2020

Ngay lập tức, bạn sẽ thấy chi tiết thông báo và các tùy chọn tương ứng.

Cách mở các tùy chọn thông báo trên iPhone SE 2020

Về cơ bản, trình đơn này cũng tương tự như trình đơn xuất hiện khi bạn nhấn mạnh hoặc nhấn và giữ trên các dòng iPhone khác.

Dĩ nhiên thao tác này chậm hơn, nhưng ít ra bạn vẫn có thể truy cập các tùy chọn quen thuộc.

Bạn cũng có thể tắt nhanh thông báo bằng cử chỉ vuốt. Chỉ cần vuốt sang trái lên thông báo, sau đó chọn Manage (Quản lý) thay vì View (Xem). Từ trình đơn hiện ra, bạn chọn Turn off… (Tắt…) để tắt thông báo từ ứng dụng.

Ca Tiếu(theo How-to Geek)

Cách xử lý khi iPhone SE 2020 bị treo hoặc đơ

Cách xử lý khi iPhone SE 2020 bị treo hoặc đơ

Nếu iPhone SE 2020 bị treo hoặc đơ và bạn không thể tắt máy theo cách thông thường, thao tác khởi động nóng thiết bị sẽ giúp xử lý vấn đề.