Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Chia sẻ tại buổi làm việc, Tiến sĩ Phạm Văn Tân - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp hội cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) bắt đầu từ ngày 24-12 và chính thức khai mạc sáng 25-12 tại Hà Nội. 

Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ tham gia thúc đẩy chuyển đổi số
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. Ảnh: Trọng Đạt 

Đại hội này được tổ chức với chủ đề: “Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”.

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên hiệp hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020) và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

Bên cạnh đó, một trong các nhiệm vụ của Đại hội lần này là thảo luận, đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội VIII và bầu Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chủ chốt (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký) Liên hiệp hội khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ tham gia thúc đẩy chuyển đổi số
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Phạm Văn Tân. Ảnh: Trọng Đạt

Chia sẻ về sự kiện này, ông Đặng Vũ Cảnh Linh – Trưởng ban Truyền thông & Phổ biến kiến thức (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho biết, trong nhiệm kỳ tới, hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức sẽ được đơn vị chú trọng xây dựng lộ trình theo tầm nhìn dài hạn, gắn liền với chuyển đổi số toàn diện.

Dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội lần thứ VIII sẽ có 910 đại biểu tham dự. Trong đó bao gồm 649 đại biểu chính thức và 176 đại biểu khách mời. Tại đây cũng sẽ có sự xuất hiện của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, đại diện các tỉnh, thành phố.

Theo Ban tổ chức, trình độ của các đại biểu tham dự có 143 người học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, 129 người có học vị Tiến sĩ, 375 người có trình độ đại học và trên đại học, 19 đại biểu là người dân tộc thiểu số. Độ tuổi trung bình của các đại biểu là 55 tuổi. Trong đó, đại biểu trẻ nhất 30 tuổi và đại biểu lớn tuổi nhất 82 tuổi.

Trọng Đạt