Chiều 16/7, Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) đã công bố 3 nền tảng số xuất sắc tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số. 

Các nền tảng này bao gồm giải pháp trên nền tảng điện toán đám mây của CMC, nền tảng chuyển đổi số ngành vận tải hành khách Anvui và giải pháp tổng đài thông minh của ITS. 

Đây là 3 nền tảng được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp khắc phục khó khăn trong bối cảnh giảm mật độ nhân sự và nhiều cơ quan phải làm việc giãn cách do ảnh hưởng của dịch bệnh. 

Bộ TT&TT công bố 3 nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ TT&TT công bố 3 nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Mục tiêu của thỏa thuận hợp tác là Cục Tin học hóa và các nền tảng sẽ cùng triển khai “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) chuyển đổi số”. 

Điều này được thực hiện thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trải nghiệm, sử dụng nền tảng chuyển đổi số do doanh nghiệp tham gia phát triển. 

Hoạt động này sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh và các giá trị mới cho doanh nghiệp.

Theo nội dung thỏa thuận, Cục Tin học hóa chịu trách nhiệm đánh giá và công bố, khuyến nghị các doanh nghiệp SMEs sử dụng nền tảng số mà các doanh nghiệp đã ký thỏa thuận hợp tác cung cấp. 

Bộ TT&TT công bố 3 nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Các nền tảng ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số với đại diện Bộ TT&TT. 

Bộ TT&TT sẽ quảng bá các nền tảng số đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua nhiều hình thức khác nhau, từ hội thảo, hội nghị, báo chí, phát thanh, truyền hình và trên các kênh truyền thông khác. 

 

Ngoài ra, Cục Tin học hóa sẽ đóng vai trò là cơ quan nhà nước chính thức cung cấp thông tin về nền tảng số của các doanh nghiệp này đến cộng đồng các doanh nghiệp SMEs biết và sử dụng. 

Đổi lại, các nền tảng số tham gia chương trình sẽ phải cam kết đạt chỉ số “SMEs sử dụng dịch vụ” của mình qua từng quý phù hợp với loại hình hoạt động của nền tảng và điều kiện thực tế. 

Các nền tảng đã cam kết sẽ bố trí nguồn lực và tham gia và phối hợp chặt chẽ với Cục Tin học hóa trong triển khai thực hiện chương trình Chuyển đổi số cho các doanh nghiệp SMEs. 

Bộ TT&TT công bố 3 nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tại buổi ký kết, các doanh nghiệp cung cấp nền tảng đã cam kết sẽ hỗ trợ Bộ TT&TT nhằm triển khai thành công chiến lược chuyển đổi số. 

Ngoài ra, những đơn vị này còn phải cung cấp đầy đủ thông tin về nền tảng số và nguồn lực, điều kiện cần thiết để Cục Tin học hoá đánh giá và công bố, khuyến nghị sử dụng. Các nền tảng cũng phải hỗ trợ tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng nền tảng số cho các doanh nghiệp SMEs tham gia Chương trình.

Các nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số sẽ phải cử cán bộ kỹ thuật, nhân sự và điều kiện cần thiết thường trực 24/7 để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp SMEs tham gia Chương trình trong việc sử dụng Nền tảng số. 

Tại buổi ký kết, đại diện các nền tảng mới đều cam kết sẽ hỗ trợ tối thiểu 400 doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số từ nay đến hết năm 2021. 

Các đơn vị này cũng cam kết sẵn sàng tham gia, đóng góp cho các chương trình đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số, sử dụng nền tảng số do Cục Tin học hoá tổ chức trực tiếp tại các tỉnh, thành phố hoặc theo hình thức trực tuyến trên mạng.

Trọng Đạt

Diễn đàn đối thoại phát triển địa phương 2021: “Thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới”

Diễn đàn đối thoại phát triển địa phương 2021: “Thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới”

Đối thoại phát triển địa phương 2021 thảo luận cơ hội phát triển của các địa phương trong trạng thái “bình thường mới”, sáng kiến nâng cao hiệu quả quản trị thực thi chính sách trong môi trường chuyển đổi số và khai thác tiềm năng tăng trưởng xanh.