Tổ gồm 14 thành viên, do ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Sở TT&TT  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm tổ trưởng.

Trước đó, Bộ TT&TT đã đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm và chỉ đạo địa phương thực hiện triển khai các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch, trong đó có nội dung thành lập Tổ công nghệ phòng, chống dịch Covid-19.

Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
Sở TT&TT phối hợp với TTYT TP Vũng Tàu triển khai nền tảng lấy mẫu theo hình thức trực tuyến cho người dân phường 12.

Tổ công nghệ sẽ giúp việc, tham mưu trực tiếp cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, là đầu mối phối hợp với Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ liên quan, để triển khai các giải pháp công nghệ phòng, chống dịch.

Tổ công nghệ sẽ triển khai và áp dụng các giải pháp công nghệ để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh thông qua ba nền tảng, mà Bộ TT-TT yêu cầu bắt buộc dùng chung trên toàn quốc.

 

Đó là, nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa điểm công cộng bằng QR Code; Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức trực tuyến; Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 và các nền tảng, ứng dụng khác khi cần thiết cho công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, đơn vị này còn hỗ trợ công tác truy vết dịch Covid-19, phối hợp Trung tâm công nghệ phòng, chống Covid-19 Quốc gia để tập huấn, đào tạo cho tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng các nền tảng ứng dụng.

Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
 Nền tảng khai báo y tế thông qua hình thức QR Code

Ngoài ra, Tổ công nghệ còn hỗ trợ xây dựng các biểu mẫu, báo cáo để thu thập thông tin theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và tình hình triển khai các nền tảng; chỉ đạo việc cập nhật dữ liệu, tổng hợp dữ liệu trong quá trình triển khai các nền tảng ứng dụng và thực hiện các nhiệm vụ cần thiết khác.

Quang Hưng

Hàng triệu người dân đã đăng ký tiêm vắc xin bằng ứng dụng

 Hàng triệu người dân đã đăng ký tiêm vắc xin bằng ứng dụng

Đây là ứng dụng được thiết kế để người dân chủ động đăng ký tiêm chủng, khai báo y tế, cập nhật các phản ứng sau tiêm cũng như chứng nhận tiêm chủng bản điện tử.