Công nghệ
>>

Ứng dụng

Sẽ có ứng dụng về mã bưu chính quốc gia
icon
Trong tháng 12 này, Bộ TT&TT sẽ hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung mã bưu chính quốc gia trên cơ sở cập nhật sự thay đổi địa dư hành chính, sáp nhập các quận, huyện, phường, xã trên cả nước. 
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị