M.B(Theo Newsflare)

Kính viễn vọng vô tuyến lớn thứ 2 thế giới đổ sập

Kính viễn vọng vô tuyến lớn thứ 2 thế giới đổ sập

Kính viễn vọng thuộc Đài quan sát Arecibo, một trong những biểu tượng của ngành thiên văn học đã bị sập sau khi có thông báo dừng hoạt động vĩnh viễn.