Hải Nguyên - Đinh Tuấn

TikTok bắt tay Walmart sẽ thay đổi thói quen mua sắm như thế nào?

TikTok bắt tay Walmart sẽ thay đổi thói quen mua sắm như thế nào?

Thỏa thuận tiềm năng giữa TikTok và Walmart không những tạo ra thay đổi lớn cho nhà cung cấp dịch vụ mua sắm hàng đầu nước Mỹ mà còn làm thay đổi thói quen mua sắm đã tồn tại từ lâu của người Mỹ.