Hải Nguyên - Đinh Tuấn

Khốc liệt cuộc đua sản xuất ô tô điện

Khốc liệt cuộc đua sản xuất ô tô điện

Cuộc đua sản xuất xe ô tô điện đang trở nên khốc liệt giữa các công ty khởi nghiệp, trong đó Tesla vẫn đang dẫn đầu.